مراسم تشییع در تالار وحدت تهران

پیکر آن مرحوم ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 1389/4/31 از جلوی تالار وحدت تهران تشییع شد و برای تدفین به زادگاه وی، خرم آباد منتقل خواهد شد.