همراهی و انتقال پیکر آن مرحوم به زادگاه وی

پیکر مطهر محمد رضا سقائی ساعت 11 ظهر روز جمعه 1389/5/1 از بهشت زهرای تهران به زادگاه وی، شهر خرم آباد همراهی و انتقال یافت.