مراسم سالگرد درگذشت در تهران

مراسم سالگرد درگذشت زنده ياد استاد رضا سقایی بعدازظهر روز پنجشنبه 1390/4/23 با حضور اعضای انجمن لرستانیهای مقيم مرکز برگزار گرديد.